Buďte napřed – pojistěte se

Odborně  provedeme

„Smrt se neřídí našimi plány.“

Úzce spolupracujeme s makléřskou společností  REZULT PLUS s. r. o., která klade důraz na spolehlivost finančních institucí a kvalitu nabízených produktů a služeb

pojisteni
Kvalitní servis
Profesionalita
Neustály kontakt s klientem
Pojištění majetku osob
 • pojištění rodinných domů a domácností
 • rekreačních staveb a jejich zařízení
 • bytových domů
 • bytů
Pojištění odpovědnosti
 • odpovědnost občanská
 • odpovědnost z vlastnictví a držby nemovitosti
 • odpovědnost při výkonu povolání
 • odpovědnost při výkonu mysliveckého práva
Pojištění vozidel
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ( povinné ručení )
 • havarijní pojištění včetně doplňkových připojištění (skla, živel, srážka se zvěří, atd…)
  Životní a úrazové pojištění
 • pojištění ztráty života
 • pojištění invalidity
 • pojištění hospitalizace
 • pojištění pracovní neschopnosti, denního odškodnění nebo tělesného poškození
 • pojištění trvalých následků úrazu
 • komerční zdravotní pojištění (vhodné pro OSVČ při ztrátě pracovní schopnosti )
 • zdravotní pojištění cizinců
 • cestovní pojištění
Pojištění podnikatelů a průmyslu
 • pojištění majetku a odpovědnosti firem
 • přerušení provozu
 • odpovědnosti za výrobek
 • profesní pojištění
 • stavebně montážní pojištění
 • pojištění vozidel a flotil vozidel
 • pojištění strojů a elektroniky
 • pojištění přepravy zásilek a spedice

Chcete pojistit? Kontaktujte nás nebo nám zde nechte Váš telefon a my Vám zavoláme.

Likvidace škod pojistných událostí

Likvidace pojistné události je soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění a jeho výplatou.

Pojišťovna je povinna po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

Lhůta pro ukončení šetření pojistné události je stanovena do 3 měsíců po oznámení události. Nemůže-li pojistitel tento termín dodržet, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout právo na pojistné plnění důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu.

Jaké jsou novinky v pojištění?
cp

koop

pcs

gen

csob

ali

CPP_superfinal logo

axa

nn

slav

uni

dir

hvp

aig

kb

agra

das