elektri

ČR má jednu z nejnižších cen elektřiny pro domácnosti i průmysl v EU

640 360 FIPS

České domácnosti i průmysloví odběratelé mají jednu z nejnižších koncových cen elektřiny ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Nejvíce za elektřinu platí domácnosti v Dánsku a průmysloví odběratelé v Itálii, ukazuje to report zveřejněný Evropskou komisí.  Evropská komise zveřejnila 30. listopadu 2016 společně se svým zimním legislativním balíčkem report hodnotící vývoj cen elektřiny v EU za období 2008 až 2015. Koncová cena elektřiny pro domácnosti a průmyslové odběratele byla rozdělena na 3 složky – silová elektřina (Energy), síťové platby (Network) a daně a poplatky (Taxes&Levies). Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce platí za elektřinu domácnosti v Dánsku, a to především kvůli suverénně nejvyšší hodnotě daní a poplatků. Česká republika se řadí mezi státy s nejnižší koncovou cenou elektřiny pro domácnosti.

Na následujícím grafu je dále uveden vývoj průměrné koncové ceny elektřiny evropské domácnosti. Ačkoliv mezi lety 2008 až 2015 platba za silovou elektřinu spíše stagnovala, výsledná koncová cena elektřiny rostla s průměrným ročním tempem 3,2 %. Důvodem růstu jsou mírně rostoucí síťové platby a především rostoucí daně a poplatky, mezi kterými  nejvíce rostla složka na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

 

Zdroj: http://oenergetice.cz/elektrina/trh-s-elektrinou/cr-ma-jednu-nejlevnejsich-cen-elektriny-domacnosti-i-prumysl-eu/